Arbo/Veiligheid


Professioneel werken, is veilig werken. Daarom brengt SprintWerkt bij elke opdracht de risico’s van het werk in kaart. Zo dragen het uitzendbureau, de opdrachtgever en jij als uitzendkracht bij aan een gezonde en veilige werkplek. Een prettig idee!

Voordat je werk start, ontvang je van ons een Risico Inventarisatie Lijst. Deze lijst maakt onder meer duidelijk wat je werkzaamheden zijn, welke risico’s het werk met zich meebrengt, aan welke veiligheidsregels jij je dient te houden en of je werkschoenen en overige persoonlijke beschermingsmiddelen dient te dragen.

Ben je een arbeidsmigrant, dan zorgt SprintWerkt ervoor dat je de informatie in je moedertaal ontvangt. Op deze wijze worden gevaren en risico’s gereduceerd, ontstaat er een goed werkklimaat en kunt je ervan uitgaan dat je voor een verantwoorde opdrachtgever werkt.