Social return

SprintWerkt streeft een zo hoog mogelijke social return na. Dit betekent dat wij de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen vergroten. Wij vinden dat iedereen in Nederland de kans moet krijgen om zijn of haar eigen geld te verdienen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dit helaas niet vanzelfsprekend. Via uitzendpartner Stap In Personeel verzorgen wij social return. Stap In Personeel werft en begeleidt deze mensen, zodat hun re-integratie tot stand komt en succesvol verloopt.

Kansen voor werkgevers
SprintWerkt en Stap In Personeel willen werkgevers ervan bewust maken dat er interessante voorwaarden zijn voor het inlenen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. U draagt een steentje bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en profiteert ondertussen van aantrekkelijke tegemoetkomingen die Stap In Personeel voor u regelt met gemeenten en het UWV. De werkzoekenden kunnen zowel via een uitzendcontract als een contract voor bepaalde tijd worden geplaatst.

Kansen voor werkzoekenden
Bovenstaande voordelen voor werkgevers creëren extra kansen voor deze speciale groep werkzoekenden. Stap In Personeel kan mensen die (nog) geen kans maken op een vaste of volledige baan bij gewone werkgevers wel werkzekerheid bieden.

Uitvoering via Stap In Personeel; onderdeel van SprintWerkt BV
De social return van SprintWerkt wordt verzorgd door Stap In Personeel. Stap In Personeel is partner van SprintWerkt en samen delen wij onze locatie in Dodewaard. Stap In Personeel werft niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar traint, begeleidt en coacht ze ook. Training, begeleiding en coaching is volgens ons de sleutel tot een succesvolle plaatsing. Dit doen wij door de medewerker vóór de start van de werkzaamheden te trainen op het weer toetreden tot de arbeidsmarkt. Vervolgens verzorgen wij ook de begeleiding op de werkvloer en blijven wij de medewerker ook enige tijd na de plaatsing coachen. Werkgevers, werkzoekenden, het UWV en lokale gemeenten vinden in Stap In Personeel één aanspreekpunt.

Participatiewet: plichten voor werkgevers
Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Hierin is vastgelegd dat werkgevers gezamenlijk meer banen moeten creëren voor deze doelgroep. Lukt dit niet, dan wordt er een quotumregeling gesteld. Als werkgever kunt u nú al uw maatschappelijke betrokkenheid tonen en werk aan deze groep mensen aanbieden. Hiervoor is Stap In Personeel uw betrouwbare partner.

Wilt u meer informatie over de diensten van Stap In Personeel? Neem een kijkje op de internetsite www.stapinpersoneel.nl