Keurmerken

SprintWerkt en StapIn Personeel hebben correct ondernemen hoog in het vaandel staan. Dit ziet u terug in onze keurmerken:

Het ABU keurmerk
Jaarlijks gaan 750.000 uitzendkrachten in Nederland aan de slag. Als u als opdrachtgever uitzendkrachten inhuurt, wilt u dat regelen met een kwalitatief goede en betrouwbare uitzendonderneming. Het ABU-keurmerk geeft u die zekerheid. Als brancheorganisatie toetst de ABU zijn leden streng op de kwaliteit en de naleving van wet- en regelgeving. Wij zijn ABU gecertificeerd.

Stichting Normering Arbeid
Wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Hiermee staat onder andere vast dat onze personeels-, loon- en financiële administratie op orde is, dat wij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat onze arbeidsmigranten gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.

Stichting Normering Flexwonen
De Stichting Normering Flexwonen (SNA) beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. SprintWerkt voldoet aan deze norm en wordt jaarlijks geauditeerd. 

Stichting Examens Uitzendbranche
Al onze kantoormedewerkers zijn door de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) gediplomeerde krachten. Het SEU heeft als belangrijkste doelstelling 'het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en het niveau van de Nederlandse uitzendbranche'.

Belastingdienst
Wij staan voor een correct betalingsgedrag inzake Keten- en Inlenersaansprakelijkheid. Wij dragen op de juiste wijze onze omzet- en loonbelastingen af. Per kwartaal kunt u bij ons de 'Verklaring Nakoming Fiscale verplichtingen Inlenersaansprakelijkheid' opvragen.