Arbo/Veiligheid

Professioneel werken, is veilig werken. Daarom brengt SprintWerkt bij elke opdracht de risico’s van het werk in kaart. Zo dragen de inlener, de uitzendkracht en SprintWerkt bij aan de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Een prettig idee voor u als werkgever!

Voordat onze uitzendkrachten bij u aan de slag gaan, stellen wij samen met u een Risico Inventarisatie Lijst op. Deze maakt de uitzendkracht onder meer duidelijk wat de werkzaamheden zijn, welke risico’s het werk met zich meebrengt en aan welke veiligheidsregels de uitzendkracht zich dient te houden.

SprintWerkt reikt de uitzendkracht deze informatie vóór aanvang van de werkzaamheden aan. Indien een arbeidsmigrant de opdracht gaat uitvoeren, zorgt SprintWerkt ervoor dat de informatie in de moedertaal van de uitzendkracht wordt aangeboden.