TAALSELECTIE

MVO

SprintWerkt hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, afgekort MVO. Kortgezegd betekent dit dat wij waarde creëren op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. Wij geven daar op verschillende manieren invulling aan.

SprintWerkt en Goed Werkgeverschap
Wij zien graag dat onze uitzendkrachten het beste uit zichzelf halen en zichzelf blijven ontwikkelen. Wij reiken daarvoor kosteloos tal van opleidingen en trainingen aan. Wij bieden  transparante en eerlijke arbeidvoorwaarden, zorgen dat onze uitzendkrachten correct  worden beloond, zorgen voor veilige werkplekken en bieden arbeidsmigranten zonder winstoogmerk extra diensten, zoals kwaliteitshuisvesting en zorgverzekeringen.

SprintWerkt en Social Return
Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt graag weer een kans om toe te treden tot/ te re-integreren in de arbeidsmarkt. Werkgevers bieden we de helpende hand om te profiteren van de voordelen die voor deze groep mensen in het leven zijn geroepen en in het interpreteren van de Participatiewet die in 2015 van kracht gaat.

SprintWerkt en Goede Doelen
SprintWerkt wil regionale samenwerking stimuleren en sponsort daarom regionale activiteiten. Zo dragen we bij aan het creëren van een lokale samenleving met een netwerk, waarmee alle partijen hun voordeel kunnen doen. Wij geloven dat de kracht van het delen, vermenigvuldigen is.

SprintWerkt en Milieu
SprintWerkt rijdt in energiezuinige auto’s, wij krimpen ons wagenpark in en stellen fietsen beschikbaar aan onze uitzendkrachten. Goed voor de gezondheid én het milieu! Daarnaast versturen wij onze loonstroken en communicatieve uitingen alleen nog digitaal.